Application
Name Description Version Size (kb) Download Hits
MG84FL54BD Development Kit MG84FL54BD Development Kit v1.41 8,409.58 310
MG84FL54RBD Development Kit MG84FL54RBD Development Kit v1.00 4,995.13 89
MG84FG516 Development Kit MG84FG516 Development Kit v1.01 11,903.23 414
MG32F02A series Development Kit MG32F02A series Development Kit v2.02 6,024.21 126
MA111 Developement Kit MA111 Developement Kit v1.02 8,103.98 109
MA104_DK_v1.01.zip MA104 Developement Kit v1.01 4,370.23 68
MA112 Development Kit MA112 Development Kit v1.01 1,279.41 111
MA108A_DK_v1.01.zip MA108 Developement Kit v1.01 1,259.41 53
MG64F225_DK_v1.01.zip MG64F225 Developement Kit v1.01 5,384.12 39
MG64F237_DK_v1.01.zip MG64F237 Developement Kit v1.01 5,340.77 42