Application
Name Description Version Size (kb) Download Hits
MG84FL54BD Development Kit MG84FL54BD Development Kit v1.41 8,409.58 302
MG84FL54RBD Development Kit MG84FL54RBD Development Kit v1.00 4,995.13 88
MG84FG516 Development Kit MG84FG516 Development Kit v1.01 11,903.23 408
MG32F02A series Development Kit MG32F02A series Development Kit v2.00 9,998.23 102
MA111 Developement Kit MA111 Developement Kit v1.02 8,103.98 106
MA104_DK_v1.01.zip MA104 Developement Kit v1.01 4,370.23 65
MA112 Development Kit MA112 Development Kit v1.01 1,279.41 110
MA108A_DK_v1.01.zip MA108 Developement Kit v1.01 1,259.41 52
MG64F225_DK_v1.01.zip MG64F225 Developement Kit v1.01 5,384.12 38
MG64F237_DK_v1.01.zip MG64F237 Developement Kit v1.01 5,340.77 41